biorewolucja tło

Dołącz do Biorewolucji!

Naszą misją jest dbanie o wysoki plon upraw bez szkodliwości dla środowiska! Wybierając preparaty biologiczne z naszej oferty, zadbasz zarówno o prawidłowy rozwój roślin, jak i o ochronę upraw przed chorobami!

biorewolucja produkty

Zagrożenia współczesnego rolnictwa

W ostatnich latach obserwować można coraz gorszy stan fitosanitarny gleb i zubożenie różnorodności mikroorganizmów glebowych, co wynika z uproszczonego płodozmianu (dominacja zbóż) oraz intensyfikacji technologii produkcji (duże dawki nawozów mineralnych i pestycydów).

Ponadto zmiany klimaty przyczyniają się do jego ocieplenia. A to prowadzi do występowania okresowych susz, które zagrażają uprawom w okresie wegetacji.

Innym zagrożeniem jest mniejsza aktywność biologiczna gleb, która wpływa na ograniczenie naturalnych procesów w niej zachodzących tj.: zmniejszenie zawartości materii organicznej (gorsza struktury gleby, mniejsza dostępność składników pokarmowych i wody) oraz na zwiększenie liczebności zarodników patogenicznych grzybów.

 • okresowe susze

  Okresowe susze

  Przy obecnych zmianach klimatycznych niedobory wody występują w krytycznych dla roślin fazach rozwojowych.

 • ubogi płodozmian

  Ubogi płodozmian

  Brak uprawy roślin bobowatych i pastewnych powoduje spadek żyzności gleb i wzrost zagrożenia chorobami i szkodnikami.

 • ubijanie-gleby

  Ubijanie gleby przez ciężki sprzęt

  Szczególnie na glebach ciężkich obecnie używane maszyny zagęszczają warstwę orną powodując słabszy wzrost korzeni i pogarszając stosunki wodno-powietrzne.

 • coraz większe nakłady

  Coraz większe nakłady na produkcję takich samych plonów

  Spadek opłacalności produkcji, który skutkuje mniejszymi wydatkami na rozwój gospodarstw.

 • kumulacja pestycydów

  Kumulacja pestycydów w glebie, produktach spożywczych i paszowych

  Pozostałości środków chemicznych są przyczyną wielu chorób, takich jak alergie i nowotwory. W glebie wpływają negatywnie na pożyteczne mikroorganizmy.

 • erozja wodna i powietrzna

  Erozja wodna i powietrzna powodująca spadek żyzności gleby

  30% powierzchni naszego kraju jest zagrożone wymywaniem i wywiewaniem najbardziej cennych frakcji glebowych.

 • rosnąca presja

  Rosnąca presja wyspecjalizowanych chorób i szkodników

  Spadek produkcji ilościowy i jakościowy uzyskiwanych plonów. Konieczność stosowania zwiększonej ilości pestycydów.

 • okresowe susze

  Spadek nawożenia organicznego i naturalnego*

  Znaczna redukcja pogłowia zwierząt hodowlanych powoduje coraz mniejsze nawożenie naturalne będące źródłem składników pokarmowych i próchnicy.

* Zgodnie z ustawą z 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu nawozy organiczne to np. kompost, a nawozy naturalne to obornik, gnojowica, gnojówka, guano (czyli te które przeszły przez przewód pokarmowy zwierząt).

efekt zajętego miejsca

Efekt zajętego miejsca

Każda roślina uprawna posiada swój własny zestaw pożytecznych mikroorganizmów, które wspierają ich prawidłowy rozwój. Taki mikrobiom, żyjący na roślinie zabiera miejsce innym mikroorganizmom, w szczególności chorobotwórczym. Oznacza to, że pożyteczne mikroorganizmy, „walcząc” o swoje miejsce, chronią jednocześnie roślinę przed patogenami.

Stosowanie preparatów spod znaku Biorewolucji wspiera namnażanie się pożytecznych bakterii i drożdży, a co za tym idzie, zwiększa ochronę rośliny uprawnej przed groźnymi mikroorganizmami!

Kilka zdań o bakteriach

kilka zdań o bakteriach

Bakterie są mikroorganizmami występującymi na całej kuli ziemskiej. Zasiedlają różnorodne środowiska: glebę, wodę i powietrze, żyją również we wnętrzu żywych organizmów, w tym również roślin. Dlatego mają bardzo duże znaczenie w rolnictwie. Aktywizują życie mikrobiologiczne gleby, znacznie podnosząc jej jakość oraz mają pozytywny wpływ na zachodzące procesy życiowe w roślinach:

 • uczestniczą w obiegu pierwiastków,
 • rozkładają resztki pożniwne i materię organiczną,
 • użyźniają i spulchniają glebę,
 • chronią rośliny przed agrofagami,
 • stymulują rozwój, wzrost i odporność roślin,
 • stymulują rozwój pożytecznej mikroflory,
 • ograniczają populację patogenów chorobotwórczych,
 • wzmacniają odporność roślin.
 • Lactobacillus plantarum/fermentum/casei

  bifidobacterium bifidum/animalis
 • Bifidobacterium bifidum/animalis

  bifidobacterium bifidum/animalis
 • Saccharomyces cerevisae

  Saccharomyces cerevisae
 • Rhodopseudomonas

  Rhodopseudomonas

Korzyści ze stosowania biopreparatów w rolnictwie:

 • chronią przed infekcjami chorobotwórczymi
 • aktywują system obronny roślin
 • zaburzają cykl życiowy patogenów
 • wykazują działanie stymulujące rośliny do szybszego i prawidłowego rozwoju
 • aktywizują życie glebowe
 • zwiększają dostępność składników pokarmowych
 • stymulują rozwój systemu korzeniowego

Korzyści ze stosowania biopreparatów dla środowiska i konsumenta:

 • ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin
 • brak toksycznych pozostałości w glebie i wodach gruntowych
 • ograniczenie stosowania nawozów mineralnych
 • poprawa bioróżnorodności agrocenoz
 • możliwość stosowania w gospodarstwach ekologicznych
 • zdrowa żywność bez pozostałości środków ochrony roślin

Opinie

Zobacz opinie osób, które dołączyły do biorewolucji i skorzystały z produktów Fundamental i Biokurator.

 • Po dwóch dniach od zastosowania mieszanki bioproduktów (BiokuratorBiokurator Liquid CA nalistnie) poszedłem na lustrację plantacji buraka cukrowego i od razu zadzwoniłem do mojego przedstawiciela, żeby natychmiast przyjechał. Nie mogłem uwierzyć, że już po dwóch dniach od zastosowania środków wybarwienie liści było intensywnie zielone, liście miały widocznie lepszy turgor i były szkliste! Gołym okiem widoczna była znacząca poprawa wyglądu plantacji.

  Janusz Kowalczyk plantacja buraka – 120 ha
 • Po zastosowaniu bioproduktów (Fundamental doglebowo, przedwschodowo) na rzepaku zauważyłem, że rośliny miały grubszą szyjkę korzeniową i nabudowały większą masę włośników na korzeniach. Odniosłem wrażenie, że rzepak potrzebował mniejszego dokarmienia azotowego jesienią.

  Artur Lewandowski uprawa rzepaku – 80 ha

Zobacz produkty

 • fundamental

  Fundamental

  Wspomaga uprawę roślin Sprawdź
 • biokurator

  Biokurator

  Alternatywa dla chemicznych fungicydów Sprawdź
 • top humus

  Top Humus

  Wspomaga uprawę roślin Sprawdź
 • azofos

  Azofos

  Nawóz azotowy Sprawdź